Zásady ochrany osobních údajů společnosti Healthylife S.C.

 

 

Healthylife SC respektuje vaše soukromí a zavazuje se jej chránit, dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů údaje o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Představujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Používáním našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s postupy popsanými v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Termín „web“ znamená internetový obchod dostupný na www.lymeherbs.pl, jakož i jakýkoli jiný web provozovaný společností Healthylife S.C.

Tyto zásady ochrany osobních údajů určují typy informací a dat, které od vás můžeme shromažďovat a které nám můžete předat při návštěvě nebo používání našich webových stránek, jakož i naše postupy spojené se shromažďováním, používáním, ukládáním, ochranou a zveřejňováním těchto informací a údajů. .

- Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace a data, která shromažďujeme:

- na Webu nebo prostřednictvím Webu;

- ve formě e-mailové korespondence nebo jiné elektronické korespondence;

- když si vytvoříte účet na webu;

- když se přihlásíte k odběru našich zpravodajů.Pečlivě si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů a zásady a postupy, které jsou v nich obsaženy, týkající se vašich informací a údajů a způsobu, jakým s nimi zacházíme. Pokud nevyjádříte svůj souhlas s našimi zásadami a postupy, neměli byste náš web používat. Návštěvou nebo používáním webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů.Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Pokud budete web nadále používat i poté, co jej upravíme, budeme předpokládat, že vyjadřujete svůj souhlas s takovými změnami, proto vám doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali jakékoli zásady ochrany osobních údajů.Správce dat

Veškeré osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné na této webové stránce jsou spravovány hlavně Healthylife Martin Karov, Monika Karov S.C., se sídlem: ul. Wolności 101, 41-500 Chorzów, Polsko.Data shromážděná Healthylife S.C.

Údaje o zadané objednávce: Při zadávání objednávek v obchodě Lymeherbs vás žádáme, abyste uvedli své celé jméno, pohlaví, poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje nám umožní zpracovat vaše objednávky, v případě jakýchkoli problémů s vyřízením objednávky vás kontaktovat, jakož i zaslat elektronické potvrzení objednávky nebo dokončení objednávky.

Online účet: V okamžiku odeslání objednávky vám nabízíme možnost vytvoření online účtu. Pokud s výše uvedeným souhlasíte, uložíme vaše osobní údaje do klientské databáze. Umožní nám to rychleji provádět budoucí objednávky. Smazání online účtu nepovede k odstranění námi uložených osobních údajů. K vašim osobním údajům můžete kdykoli přistupovat a opravovat je.Historie transakcí: Budeme vést elektronický registr všech objednávek zadaných v obchodě Lymeherbs.Newsletter: Náš Newsletter informuje předplatitele o nejnovějších cenách, nabídkách a produktech. Zasíláme jej pouze uživatelům, kteří souhlasili s jeho přijetím. Předplatné můžete kdykoli zrušit, tato možnost je také součástí každého zasílaného bulletinu; můžete se také odhlásit pomocí formuláře dostupného na našich webových stránkách.IP adresa: Registrujeme vaši IP adresu, ze které jste navštívili náš web. Umožňuje nám identifikovat poskytovatele internetových služeb (ISP) a neobsahuje žádné informace o vás jako o osobě. Tyto informace používáme k lepšímu pochopení, odkud pochází náš síťový provoz.Údaje o dětech: Náš web není určen k použití osobami mladšími šestnácti (16) let, proto žádáme mladší osoby, aby prostřednictvím našeho webu neposkytovaly své osobní údaje. Úmyslně neshromažďujeme informace a údaje od dětí mladších šestnácti (16) let bez povolení jejich rodičů.Cookies Web používá cookies, jmenovitě malé textové soubory zasílané do počítače uživatele internetu, které jej identifikují způsobem nezbytným pro zjednodušení nebo deaktivaci dané operace. Cookies jsou neškodné jak pro počítač, tak pro jeho uživatele a jeho data.

Podmínkou pro aktivaci cookies je jejich přijetí přes webový prohlížeč a ne jejich odstranění z pevného disku. Můžete je také zakázat v nastavení prohlížeče, což může omezit nebo zabránit použití některých částí služby.

Cookies mohou obsahovat osobní údaje uživatele, i když ve většině případů to bude pouze jeho e-mailová adresa. Tato data jsou k dispozici pouze pro uživatele daného počítače a pro naši službu.Google Analytics: Web používá ke sledování používání našeho webu službu Google Analytics. Tato služba je poskytována společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics je založena na mechanismu souborů cookie, díky kterému jsou soubory ukládány do počítače uživatele, aby služba mohla analyzovat, jak ji uživatelé používají. Použitím těchto dat - budeme moci zlepšit použitelnost, architekturu a funkčnost webu. Informace generované soubory cookie o možnosti používat web jeho uživatelem (mimo jiné jeho IP adresa) jsou přenášeny do Google a ukládány na jeho servery ve Spojených státech.

Jak Healtylife S.C. používá vaše data?

Zveřejňování informací

Healthylife S.C. neposkytne vaše osobní údaje pro marketingové účely společnostem, které nejsou členy Healthylife S.C.

Healthylife S.C. poskytuje vaše osobní údaje dodavatelům, poskytovatelům služeb a dalším třetím stranám, s nimiž spolupracuje a kteří jsou povinni na základě podepsaných smluv zachovávat důvěrnost osobních údajů nebo je používat pouze pro účely, pro které jim poskytujeme údaje.Jak Healthylife chrání vaše data?

Přijímáme opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodným ztrátám nebo jejich prohlížení, používání, úpravám nebo vyzrazení neoprávněnými osobami. Veškeré informace a data, která od vás dostáváme, jsou uloženy na bezpečných serverech chráněných bránou firewall. Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s přenosem vašich osobních údajů na tyto servery.

Bezpečnost vašich osobních údajů také záleží na vás. Pokud nastavíte heslo pro přihlášení k našemu webu, jste zodpovědní za jeho zachování tajemství. Prosím, nesdílejte své heslo s nikým.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit jejich bezpečnost na našich webových stránkách. Veškerá data odesíláte na vlastní nebezpečí. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jednání obcházení nastavení ochrany soukromí nebo ochrany na webových stránkách.Přístup k údajům a jejich aktualizace

Můžete kdykoli přistupovat ke svým datům a aktualizovat je.

Chcete-li se seznámit s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na adrese contact@lymeherbs.eu a uveďte své celé jméno a adresu (za účelem ověření).Odnětí souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník má právo kdykoli odvolat svolení ke zpracování svých osobních údajů. Souhlas lze odvolat písemným vyjádřením vůle odejmout povolení ke zpracování osobních údajů elektronickou poštou na adresu: kontakt@lymeherbs.cz nebo poštou na adresu: Healthylife S.C. ul. Gliwicka 234, 40-866 Katowice.

Společnost může ukládat osobní údaje zákazníka, a to i přes vyjádření vůle odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud nastanou okolnosti omezující toto právo, jako například:

situace, kdy je zpracování údajů nezbytné pro určení, přezkoumání nebo obhajobu pohledávek.Čas zpracování osobních údajů zákazníka

Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány až do odvolání souhlasu a po takovém odvolání po dobu omezení nároků, na které má správce údajů nárok nebo nároky vůči správci.Změny této politiky

Veškeré změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této podstránce našeho webu.Kontaktní údaje

Dotazy nebo připomínky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a souvisejících postupů mohou být zaslány na adresu: kontakt@lymeherbs.cz

 

Product added to wishlist
Product added to compare.